Jakie szkolenia BHP i dla kogo ?

JAKIE SZKOLENIA BHP I DLA KOGO

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Szkolenie wstępne:

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktarzu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

1) szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktarzem ogólnym”

2) szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktarzem stanowiskowym”.

Instruktarz ogólny odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktyki, studenci oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

 

Szkolenie okresowe:

Szkolenie okresowe odbywają:

1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści – nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy.

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na 3 lata, stanowiska, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy.

3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji – nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy.

4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby – nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy.

5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1—4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy.

Ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która:

1) przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;

2) odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Firma posiada Certyfikat

Auditor wewnętrzny Systemy zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
wg normy PN-N 18001:2004

Anna, Jacek Seroccy
Ul. Boczna 7
82 – 200 Malbork

Anna Serocka
+48 510 728 501
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jacek Serocki
+48 695 190 881
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.bhpppoz-ajseroccy.pl
© all rights reserved