Kompleksowa obsługa BHP

Prowadzimy i sprawdzamy dokumentację BHP i w zakładzie pracy, m.in.:

 • oceny ryzyka zawodowego,
 • analizy stanu warunków pracy,
 • instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • spis substancji szkodliwych i innych używanych w zakładzie pracy wraz z dokumentacją,
 • rejestry kart charakterystyki substancji niebezpiecznych,

Zarządzenia pracodawcy dotyczące:

 • szkoleń pracowników w dziedzinie bhp,
 • badań lekarskich pracowników,
 • przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej,
 • przyznawania pracownikom posiłków i napojów profilaktycznych,
 • badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia o chorobę zawodową,
 • refundacji zakupionych okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego,

Dokumentację wypadkową i chorób zawodowych:

 • wypadków w drodze do pracy i z pracy,
 • protokół ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
 • dokumentację chorób zawodowych i podejrzeń o choroby zawodowe.
 • dokumentacje wypadku ucznia.

Rejestry, wykazy, wyniki przeglądów i pomiarów:

 • rejestr wypadków przy pracy,
 • rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • rejestr prac, w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • rejestr pracowników wykonujących prace w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • wykaz nakazów, wystąpień i decyzji państwowych organów nad warunkami pracy,
 • wykaz prac wzbronionych kobietom i osobom młodocianym,
 • wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy,
 • rejestr szkoleń w dziedzinie bhp,
 • wyniki przeglądu obiektu budowlanego (rocznego, pięcioletniego),
 • wyniki przeglądu instalacji odgromowej,
 • wyniki przeglądu drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych,
 • wyniki przeglądu instalacji gazowej,
 • wyniki pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy,
 • wyniki pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego
 • wyniki przeglądu sprzętu ochrony przeciwpożarowej

Dokumentacje szkoleniową:

 • zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie wstępne, szkolenie okresowe)
 • zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie ochrony ppoż
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Firma posiada Certyfikat

Auditor wewnętrzny Systemy zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
wg normy PN-N 18001:2004

Anna, Jacek Seroccy
Ul. Boczna 7
82 – 200 Malbork

Anna Serocka
+48 510 728 501
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jacek Serocki
+48 695 190 881
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.bhpppoz-ajseroccy.pl
© all rights reserved