Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem/Ocena zagrożenia wybuchem

Każdy zakład, na terenie którego występuje zagrożenie wybuchem, zobowiązany jest do posiadania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Przed rozpoczęciem pracy na ww stanowiskach należy sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem wraz z oceną ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Zagrożenie wybuchem w środowisku pracy związane jest z występowaniem atmosfery wybuchowej (mieszanina tlenu z łatwopalnymi pyłami, proszkami, cieczami, gazami czy też parami).

Dokument musi zawierać szczegółowe procedury zabezpieczenia stanowiska pracy, jego bezpiecznego użytkowania i sposobów ewakuacji w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia. Każdy pracownik, przed przystąpieniem do pracy na takim stanowisku, musi zostać zapoznany z niniejszym dokumentem.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. Nr 138, poz. 931) narzuca obowiązek opracowania „Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem” (DZPW)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719) narzuca obowiązek dokonania oceny zagrożenia wybuchem w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne  z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane.

Powyższe rozporządzenia wprowadziły do polskiego prawodawstwa obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywę nowego podejścia – Dyrektywę ATEX 137. Dyrektywa ATEX 137 to dyrektywa 1999/92/EC, w której zawarte są: minimalne wymagania dla poprawy ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników od ryzyka wynikającego z przestrzeni zagrożonych wybuchem.

Firma posiada Certyfikat

Auditor wewnętrzny Systemy zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
wg normy PN-N 18001:2004

Anna, Jacek Seroccy
Ul. Boczna 7
82 – 200 Malbork

Anna Serocka
+48 510 728 501
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jacek Serocki
+48 695 190 881
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.bhpppoz-ajseroccy.pl
© all rights reserved