Szkolenia

Przeprowadzamy  szkolenia  w  formie  stacjonarnej zarówno w Państwa zakładzie  jak i w naszych salach wykładowych. Wykładowcami w naszej firmie są wysoko wykwalifikowani specjaliści bhp, specjaliści prawa pracy; specjaliści p.poż., oraz wykładowcy do prowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Posiadamy sprzęt do ćwiczeń (do zajęć) co sprawia, że nasze zajęcia są bardzo interesujące.  Odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie naszych wykładowców gwarantuje prowadzenie zajęć w ciekawy sposób, realizację programów szkoleń na wysokim poziomie i zapewnia duży zasób wiedzy.

 • Szkolenia BHP

  Wykonujemy szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych, na terenie całej Polski. Szkolenia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę posiadającą wykształcenie i doświadczenie ukierunkowane na problemy BHP.

  Szkolenia wstępne:

  1) szkolenie ogólne

  Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) – skierowany jest dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.

  Szkolenie to ważne jest do 1 roku.

  2) instruktaż stanowiskowy

  Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Instruktaż stanowiskowy dotyczy:

   • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
   • pracownika przenoszonego na inne  stanowisko;
   • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

  Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk

  Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenia zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

  Szkolenia okresowe:

  1)  dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

  Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

  2)  dla pracowników administracyjno-biurowych

  Szkolenia prowadzone są w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego   Szkolenia przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 6 lat.

  3)  dla  osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami

  Szkolenia prowadzone są w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego . Szkolenia przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

  4)    dla pracowników inżynieryjno-technicznych

  Szkolenia prowadzone są w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.
  Szkolenia przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

  5)    dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby

  Szkolenia prowadzone są w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.
  Szkolenia przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

   

  Podstawa prawna:

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz. U. Nr 180-12542, Poz. 1860)

 • Szkolenie przeciwpożarowe

  Szkolenie kierowane jest do pracowników oraz pracodawców. Treści szkolenia są dopasowane do specyfiki i potrzeb zakładu. Szkolenie podzielone jest na dwie części: część teoretyczną i praktyczną. W ramach części teoretycznej omawiana jest następująca tematyka:

  • zagrożenie pożarowe
  • zapoznanie z instrukcją pożarową obiektu
  • rozmieszczenie sprzętu pożarowego w obiekcie
  • oznakowanie pożarowe i ewakuacyjne
  • ewakuacja i procedury alarmowe
  • obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego
  • pomoc poszkodowanym w pożarach

  W ramach części praktycznej prowadzone są następujące działania:

  • ćwiczenia ewakuacyjne
  • ćwiczenia z posługiwania się hydrantami wewnętrznymi oraz gaśnicami.
 • Szkolenie z pierwszej pomocy

  Szkolenie kierowane jest do pracowników oraz pracodawców. Tematyka szkolenia obejmuje następujące działy:

  • prawny obowiązek udzielania pomocy,
  • łańcuch działań ratowniczych,
  • pierwsza pomoc dla osób dorosłych/dzieci,

  Zajęcia podzielone są na dwie części; część teoretyczną i praktyczną. W części praktycznej uczestnicy szkolenia wykonują m.in. resuscytację krążeniowo – oddechową przeprowadzaną na fantomach.

  Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (Kodeks Karny art. 162)

Firma posiada Certyfikat

Auditor wewnętrzny Systemy zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
wg normy PN-N 18001:2004

Anna, Jacek Seroccy
Ul. Boczna 7
82 – 200 Malbork

Anna Serocka
+48 510 728 501
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jacek Serocki
+48 695 190 881
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.bhpppoz-ajseroccy.pl
© all rights reserved