Audyty BHP

Przez audyt systemu zarządzania bhp należy rozumieć systematyczne i niezależne badanie, mające określić, czy działania podejmowane w ramach systemu zarządzania bhp oraz osiągnięte rezultaty odpowiadają planowanym ustaleniom i czy te ustalenia zostały skutecznie wdrożone oraz czy są odpowiednie do realizacji polityki bhp, a także do osiągnięcia celów organizacji w tym zakresie.


Elementem sprawdzania skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest audyt wewnętrzny. Audyty wewnętrzne należy przeprowadzać niezależnie od procesu monitorowania warunków bhp.


Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest znalezienie niezgodności dotyczących systemu, po czym sformułowanie działań koniecznych do podjęcia. Prowadzony audyt powinien mieć charakter bezstronny. W praktyce oznacza to, iż audytor powinien być spoza danego obszaru. Wyniki uzyskane w trakcie przeprowadzanych audytów wewnętrznych powinny być opracowane i udostępnione jak najwcześniej, aby istniała możliwość szybkiego podejmowania działań korygujących.


Wygodną formą stosowaną podczas audytów wewnętrznych jest ramowa lista pytań, odnosząca się zarówno do struktury, jak i do sposobu funkcjonowania systemu zarządzania bhp. Audyty wewnętrzne przeprowadzane są z określoną przez zakład częstotliwością. Mogą to być audyty kwartalne, półroczne, roczne.

Firma posiada Certyfikat

Auditor wewnętrzny Systemy zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
wg normy PN-N 18001:2004

Anna, Jacek Seroccy
Ul. Boczna 7
82 – 200 Malbork

Anna Serocka
+48 510 728 501
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jacek Serocki
+48 695 190 881
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.bhpppoz-ajseroccy.pl
© all rights reserved